Môj príbeh

„Rada motivujem a podporujem študentov. Sprevádzam ich k hlbšiemu spoznaniu seba, svojich schopností, silných stránok. Pomáham im správne sa rozhodnúť, ktorým smerom sa majú uberať po strednej škole."

Môj príbeh, moja cesta

Každé ráno vstávam a viem, že to, čomu sa venujem, je správne. Viem, čo ma napĺňa, čomu mám venovať svoju pozornosť a čas, v čom sa mám a môžem rozvíjať.

Z množstva činností mám tu svoju srdcovú. Zároveň sa nebojím venovať len jednej oblasti, keď sa objaví nový záujem viem, ako ho využijem.

Poznám moje silné i slabé stránky, viem sa za seba postaviť a prevziať zodpovednosť za moje smerovanie a rozhodnutia. Prijímam lekcie, ktoré prichádzajú, lebo sú skvelým učiteľom, ktoré má posúvajú ďalej a aj vďaka nim napredujem.

Opustila som strachy, že treba mať stabilnú prácu, istotu, niektorí ľudia hovoria, že je to rozumné, pre mnohých to aj je. Život píše rôzne scenáre a ja som si začala užívať širokú paletu, ktorú ponúka. Teraz ma napĺňa pomáhať študentom hľadať ich cestu, kam majú smerovať, čomu sa majú venovať. Ak sa to raz zmení a ja sa za 20 rokov rozhodnem šiť, tak sa do toho pustím aj keď budem „stará“, bez skúseností.

Ak neskúsim, nezistím.

Nie každá oblasť musí byť mojou prácou, môže sa z toho stať moja aktuálna vášeň, dlhodobý koníček alebo zistím, že to nie je pre mňa.

Nie vždy som to mala rovnako. Výber vysokej školy nebol úplne cielený. Vedela som, že na vysokú školu chcem ísť, mala som rada deti, tak som si vybrala školu a odbor, ktorý to spĺňal.

Istota práce bola aj pre mňa rozumná voľba, moja profesia, som vyštudovaná sociálna pedagogička mi umožňuje obmedzený okruh pracovných možností. A raz som to vyštudovala, tak by som v tej oblasti mala pracovať.

Prácu s deťmi, mladými ľuďmi som mala vždy rada, ale chýbala mi možnosť častejšieho a hlbšieho kontaktu, pracovať s tými, ktorí potrebovali viac ako „20 minút“. Chýbala mi možnosť väčšej kreativity mimo rámec toho, čo sa môže realizovať podľa zamerania zariadenia.

Veľa mladých ľudí nevie, kam po strednej škole, či na vysokú školu, alebo do roboty. Častokrát rodičia s dobrým úmyslom radia študentom získať titul, dobre platené miesto, zamestnať sa v inštitúcii, kde je práca istotou aj do dôchodku atď.

Záujem študenta, napríklad o hudbu, maľovanie, umenie, šitie, vyrábanie, šport, cvičenie je považovaný za záľubu, ktorá neuživí, alebo ju robia iní a oveľa lepšie, alebo je trh už danou profesiou zahltený a nič nové mladý človek neprinesie.

Je veľa študentov, ktorí nevedia, aké sú ich silné stránky, kvality pretože sa nad tým nikdy nezamýšľali. Tie negatívne vedia vymenovať rýchlo. Veľkú pozornosť venujú oblastiam, ktoré im nejdú a to, čo im ide ľahko často nerozvíjajú. Mnoho študentských snov zmarí nízka vytrvalosť, cieľavedomosť, prvý neúspech.

Túžba pomáhať študentom, spoznávať ich silné stránky, schopnosti, motivovať ich na začiatku ich celoživotnej, pracovnej cesty vo mne bola už dlhšie. Veľký zlom nastal až na materskej dovolenke, kedy som si dovolila viac skúmať akou inou formou môžem študentom pomôcť, využiť moje skúsenosti, aby si verili a nebáli sa ísť za svojim snom, alebo ho objavili, spoznali.

Rozhodla som sa svoje skúsenosti zdieľať so študentmi, ktorí rovnako ako ja v ich veku riešia otázku kam ďalej, je to to čo naozaj chcem robiť?

Dnes učím študentov, ako spoznať svoje silné stránky, ako spoznať a rozvíjať svoje schopnosti, potenciál. Či študentov láka istota práce, slobodné podnikanie naučia sa venovať oblasti, ktorá je ich srdcová s dôverou v seba, svoje schopnosti.

Uvedomia si, že aj negatívna skúsenosť ich naučí, čo nechcú robiť, bez nesprávneho rozhodnutia by nevedeli čo je to ich správne.

Neexistuje zlá škola, zlá práca, ak študujem, pracujem tam, kde ma to baví, dáva mi to zmysel.

Vyštudovaná stredná škola, vysoká škola, brigáda, práca, z každej oblasti vieme využiť získané skúsenosti, poznatky. Sú potrebným dielikom v našom pracovnom puzzle, ak sme si toho vedomí.

Pomáham študentom odhaliť svoj skrytý potenciál, talenty, vytvárať si svoj akčný plán, aby posilnili svoju vytrvalosť, naučili sa zadávať si cieľ a realizovať ho. Vypracovanie portfólia učí študentov zdokumentovávať svoje úspechy, záujmy, vzdelania, tento dokument sa vyvíja a rastie s ich prácou. Je ukazovateľom, čo všetko už vedia.

Pri práci so študentmi využívam rôzne metódy, techniky, pomocou ktorých si nájdu svoje smerovanie, profesiu, ktorá ich bude napĺňať.